Paliativna podpora

Blaženje težav, ki jih prinaša neozdravljiva bolezen bolniku in svojcem.

Včasih gre bolezen svojo nepredvidljivo pot. V tem obdobju, ki je intenzivno v doživljanju tako za bolnika kot bližnje, je v Sloveniji – žal – premalo podpore. Tako so ljudje velikokrat prepuščeni sami sebi, strahu, negotovosti. 

Beseda ‘palliare’ izvira iz latinščine in pomeni ‘pokriti, prekriti’. Paliativna oskrba se ukvarja z blaženjem težav, ki jih prinaša neozdravljiva bolezen. Obravnava tako bolnika kot svojce, ki so v oskrbo bolnika vključeni ali bolniku pomembni. Cilj paliativne oskrbe je pomoč pri zagotavljanju čimboljše kvalitete življenja. Da bolnik lahko čimdlje in čimbolje deluje v domačem okolju, obkrožen z ljudmi, ki so mu ljubi. 

O paliativni oskrbi kroži mnogo mitov – naj navedem tri najpogostejše in naj poudarim, da res ne držijo:

  • Paliativna oskrba se ukvarja samo z umiranjem
  • V obdobju paliative se ne da nič več narediti
  • Pogovor o smrti vzame upanje bolnemu

Obdobje življenja, ko je smrt jasno na obzorju, je lahko izjemno bogato in povezujoče, sploh kadar so stiske vseh vključenih nagovorjene in slišane.

Podporni pogovor

Pogovor in načrt, kako naprej, lahko stisko ob neozdravljivi bolezni omili ali celo zmanjša.

Obdobje življenja, ko je smrt jasno na obzorju, je lahko izjemno bogato in povezujoče, sploh kadar so stiske vseh vključenih nagovorjene in slišane. Ko je prisotna odprta komunikacija. Ko je na voljo (lahko zelo omejen) čas, da se razrešijo morebitne neprijetnosti in zgladijo morebitni spori. Ko se vrednote prevrednotijo in postavijo na novo. Ko se lahko obujajo prijetni spomini. Ko se v mirnem in pomirjenem duhu lahko zemeljske poti razidejo.

Prvi pogovor

- 75 min -

130 eur

Nadaljnja podpora

- 45 min -

90 eur

Posvet preko Zooma

- 40 min -

80 eur

Ker želim nuditi podporo vsakemu, ki to resnično potrebuje, ne glede na finančno stanje, se lahko po opravljeni storitvi dogovorimo za znesek, ki je v skladu s finančno situacijo uporabnika.