Moje ime je Jana.

Verjamem, da je človek veliko več kot le fizično telo.

V okviru delovanja na Onkološkem inštitutu se zaradi časovnih omejitev največkrat nisem imela časa posvetiti človeku kot celostnemu bitju. Človek v stiski – kar diagnoza maligne bolezni večinoma predstavlja – velikokrat potrebuje dovolj časa in kompetentnega poslušalca, da lahko izrazi svoje stiske, zadrege, strahove, ki so povezani tako z zdravljenjem kot s spremembami, ki jih v človekov svet prinaša bolezen. Ta čas sedaj lahko človeku namenim v okviru svoje dejavnosti, za katero se je ideja porodila ravno iz omenjene časovne stiske, ki je stalno prisotna v obravnavi znotraj javnega zdravstvenega sistema.

Leta 2004 sem diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem sekundariju in strokovnem izpitu sem s pohvalo zaključila specializacijo iz internistične onkologije. Kot specialistka sem delovala na področju zdravljenja limfomov in na oddelku za akutno paliativno obravnavo, kjer sem sodelovala pri postavitvi projekta Metulj (www.paliativnaoskrba.si). Sodelovala sem pri izvedbi številnih izobraževanj na področju paliativne oskrbe in zdravljenja različnih malignomov ter podporne terapije, ves čas sem bila vključena v sledenje smernicam in novostim pri zdravljenju limfomov. Ob delu sem se dodatno usposabljala v nenasilni komunikaciji po metodi Marshalla Rosenberga. Izobražujem se tudi na področju refleksoterapije. Maja 2022 sem pridobila naziv terapevt medicinske hipnoze. Zanima me področje karmične diagnostike, tako da se udeležujem vsakoletnih delavnic Marjana Ogorevca. 

Svoje poslanstvo sem našla tudi v vlogi mame trem danes že skoraj odraslim otrokom. Svoj mir najdem v Naravi, navdih v glasbi, izziv v učenju tako tujih jezikov kot inštrumentov.

2004

diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani

2006

opravila strokovni izpit

2014

projekt Metulj

2014

uspešno opravila evropski izpit iz internistične onkologije (ESMO – European Society for Medical Oncology)

2015

s pohvalo opravila specialistični izpit  iz internistične onkologije

2017

strokovno izobraževanje paliativne oskrbe v Marymount University Hospital & Hospice Cork, Irska

2019

nenasilna komunikacija po metodi Marshalla Rosenberga

2020

refleksoterapija

2022

terapevt medicinske hipnoze