Psihološko-duhovna podpora

Človek je več kot le fizično telo.
Je tudi duhovno in energetsko bitje.

Medicina je čudovita znanost, ki se zelo hitro razvija in res lahko včasih naredi čudeže. Je pa praviloma usmerjena samo v obravnavo fizičnega telesa. Odstope od ‘normale’ v zdravniških izvidih, zaradi katerih bolnik tudi išče pomoč, se trudi popraviti in normalizirati. Človek pa je veliko več kot le telo. Je celostno bitje – duhovno, energetsko in seveda fizično bitje. S svojimi vrednotami, pogledi na življenje, duhovnimi usmeritvami, potenciali, zanimanji in vsem, kar nosi v sebi, ustvarja svoje življenje.

Soočenje z boleznijo, kot je rak, zbudi v človeku strah. Strah pred neznanim, negotovost glede prihodnosti, dvom glede medicinskih postopkov, iskanje alternativnih načinov zdravljenja. Strah pred spremembami v telesu, v spremenjenem občutenju sebe, v funkcioniranju znotraj skupnosti. Vse to predstavlja velik in grob poseg v dotedanje življenje posameznika ter njegovih/ njenih najbližjih. Veliko vprašanj in malo odgovorov. Vprašanj glede same diagnoze, želja po razjasnitvi izvidov in razlagi le-teh.

“Verjamem, da se samo opolnomočen človek sploh lahko spoprime z boleznijo in zdravljenjem.”

Podporni pogovor

Vse to je tema podpornega pogovora. Verjamem, da je osnova za uspešen odnos zaupanje med dvema človekoma. Zaupanje se lahko gradi samo v iskrenem, sprejemajočem in varnem okolju. Tu sta prostor in čas za vsa vprašanja, pomisleke, dvome in strahove, kot tudi za lasten pogled na bolezen, življenje in smrt. 

Ob gradnji zaupanja se lahko odstirajo nova področja in vprašanja, ki v medicinski obravnavi pogosto ostajajo nenagovorjena. Socialne stiske, bivanjska vprašanja, eksistencialna stiska, dvomi o komunikaciji o bolezni z otroki in mladostniki – kaj, kako in ali sploh govoriti o tem?

Na ta način se bomo srečali v Svetliki. Kot človek s človekom. Skupaj bomo pregledali zdravstveno dokumentacijo, na preprost in razumljiv način se bomo pogovorili o bolezni in zdravljenju. Za vse to si bomo vzeli dovolj časa. K obravnavi so seveda vabljeni tudi vaši najbližji, saj razumevanje vašega najožjega socialnega okolja najbolj pripomore k podpori in opolnomočenosti v novi situaciji. 

Prvi pogovor

- 75 min -

130 eur

Nadaljnja podpora

- 45 min -

90 eur

Posvet preko Zooma

- 40 min -

80 eur

Ker želim nuditi podporo vsakemu, ki to resnično potrebuje, ne glede na finančno stanje, se lahko po opravljeni storitvi dogovorimo za znesek, ki je v skladu s finančno situacijo uporabnika.